de oefening van 2024 is dit jaar gehouden bij Klaas Mulder verhr uu

Er was door de activiteitencommissie weer een hele mooie oefening neergezet

met heel verschillende verwondingen waar de EHBO’ers

Leuk op konden oefenen, zonder lotus was dit natuurlijk niet mogelijk geweest.

lotus vereniging de blauwvinger uit Zwolle heeft hier de lotussen voor geleverd.

deze lotussen hebben een prachtig spel neergezet zodat wat er gespeeld werd

net echt leek

Ook was er een redelijke goede opkomst op deze oefening