z
Random foliage

 

foxyform

 

Artikel 7 Hulpverlening evenementen

  1. De leden kunnen bij diverse evenementen worden ingezet als hulpverlener.
  2. De hulpaanvraag dient minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement binnen te zijn.
  3. De inzet is gericht op minimaal 2 hulpverleners. Afhankelijk van de aard en grootte van het evenement kunnen meer hulpverleners worden ingezet.
  4. Bij aanvraag door een commerciële partij en bij een evenement waarbij entree wordt geheven bedraagt de vergoeding voor de vereniging voor de inzet van twee hulpverleners per dagdeel à 4 uur: € 50,00. Een dagdeel betreft een ochtend, middag of avond. Voor de inzet van langere duur bedraagt de vergoeding € 12,50 per extra uur. Indien de hulpverlening na 24.00 uur gewenst is dan geldt vanaf 24.00 uur een vergoeding van € 20,00 per uur.
  5. Bij inzet van hulpverleners voor een activiteit buiten de gemeente Staphorst zal voor de hulpverlener een vergoeding van € 0,20 per kilometer worden gevraagd.
  6. Voor de inzet van de hulpverleners en de kosten van de gebruikte materialen zal een factuur gestuurd worden.
  7. Het bestuur is bevoegd om jaarlijks de genoemde bedragen aan te passen.